راهنمای خرید بلیت و قوانین سایت

۱- در هنگام خرید و انتخاب صندلی برای هر برنامه دقت کنید بلیت صادر شده تعویض و یا پس گرفته نمیشود.
۲- از ورود کودکان زیر ۴ سال جدا ممانعت به عمل خواهد آمد.
۳- رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامی است.
۴- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است.
۵- برای خرید بلیت از کد ملی صحیح استفاده نمائید.
۶- خرید وفروش بلیت خارج از سامانه ممنوع میباشد و مسولیت آن بر عهده شرکت نیست.
۷- درب های ورود همزمان با اجرا بسته میشوند لطفا ۳۰ دقیقه قبل از اجرا در محل باشید.
۸- رسید پرداخت درگاه اینترنتی به منزله خرید بلیت نیست و تنها نسخه چاپ شده بلیت ، مبنای ورود به سالن می باشد.
۹- تهیه بلیت برای همه افراد الزامی است.
۱۰- تهیه بلیت به منزله تایید و رعایت تمامی قوانین حافظ تیک می باشد.