امروز: 1 ارديبهشت 1403

تئاتر توپازی

تئاتر پازل توپازیتئاتر توپازی از ۲۳ تا ۳۰ مرداد

۱- در هنگام خرید و انتخاب صندلی برای هر برنامه دقت کنید بلیت صادر شده تعویض و یا پس گرفته نمیشود.
۲- از ورود کودکان زیر ۴ سال جدا ممانعت به عمل خواهد آمد.
۳- رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامی است.
۴- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است.
۵- برای خرید بلیت از کد ملی صحیح استفاده نمائید.
۶- خرید وفروش بلیت خارج از سامانه ممنوع میباشد و مسولیت آن بر عهده شرکت نیست.
۷- درب های ورود همزمان با اجرا بسته میشوند لطفا ۳۰ دقیقه قبل از اجرا در محل باشید.
۸- رسید پرداخت درگاه اینترنتی به منزله خرید بلیت نیست و تنها نسخه چاپ شده بلیت ، مبنای ورود به سالن می باشد.
۹- تهیه بلیت برای همه افراد الزامی است.
۱۰- تهیه بلیت به منزله تایید و رعایت تمامی قوانین حافظ تیک می باشد.

 

 

سانس ها

زمان قیمت (تومان) خرید
۲۳ مرداد – افتتاحیه : ۱۵۰۰۰ اتمام بلیت
۲۴ مرداد : ۲۰۰۰۰ اتمام بلیت
۲۵ مرداد : ۲۰۰۰۰ اتمام بلیت
۲۶ مرداد : ۲۰۰۰۰ اتمام بلیت
۲۷ مرداد : ۲۰۰۰۰ اتمام بلیت
۲۸ مرداد : ۱۵۰۰۰ اتمام بلیت
۲۹ مرداد : ۱۵۰۰۰ اتمام بلیت
۳۰ مرداد : ۲۰۰۰۰ اتمام بلیت