امروز: 1 ارديبهشت 1403

کنسرت آموزشگاهی

کنسرت در شیراز

شیراز – موسسه رازوهنر – ۹۸/۵/۳ ۱- در هنگام خرید و انتخاب صندلی برای هر برنامه دقت کنید بلیت صادر شده تعویض و یا پس گرفته نمیشود. ۲- از ورود کودکان زیر ۴ سال جدا ممانعت به عمل خواهد آمد. ۳- رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامی است. ۴- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر