سوالات متداول

لطفا قبل از ارسال پیام به ما سوالات متداول را بخوانید.

آیا بلیت قابل برگشت هست؟

خیر،بلیت خریداری شده به هیچ عنوان قابلیت برگشت ندارد.

مراکز معتبر جهت خرید بلیت

حافظ تیک تنها بلیت خریداری شده از طریق سایت و نمایندگی های معتبر اعلام شده را به رسمیت میشناسد.

شماره تماس جهت اخذ راهنمایی های بیشتر

۰۷۱۳۲۳۳۵۳۴۷ – ۰۹۱۷۴۴۹۱۴۸۶

یک ایمیل برای ما بفرستید